+48.13 4405040

Galeria zdjęć - wydarzenia

11/12
III Karpacki Festiwal Archeologiczny "Dwa Oblicza"
 
 
III Karpacki Festiwal Archeologiczny "Dwa Oblicza"
 
III edycja Karpackiego Festiwalu Archeologicznego „Dwa Oblicza” odbyła się w dniach 17-18. 08. 2013 r. Festiwal rozpoczął się przemarszem wojów w piątek 16.08 na rynek w Jaśle i połączony był z krótką prezentacją walk. Festiwal cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem – do skansenu przybyło 4 522 turystów, na których czekało 395 odtwórców historycznych, w tym 67 rzemieślników i 323 wojów z 26 drużyn wczesnośredniowiecznych. Zwiedzający mogli oglądać wczesnośredniowieczny obóz oraz zapoznać się z różnymi rzemiosłami, często już zapomnianymi jak: rogownictwo, powroźnictwo, tkactwo, jubilerstwo, repuserstwo, trybowanie, puncowanie, obróbka bursztynu, snycerstwo, kolczużnictwo, płatnerstwo, garncarstwo, czy pokaz metalurgiczny połączony z budową dymarki. Obecni na festiwalu odtwórcy nie tylko ożywili zrekonstruowane wioski z epoki wczesnegośredniowiecza i epoki brązu, ale też chętnie opo...
 
 
Weekendy z przeszłością
 
 
Weekendy z przeszłością
 
Od początku czerwca do końca sierpnia w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy odbywały się „Weekendy z przeszłością”. Podczas weekendowych spotkań odtwórcy historyczni przenieśli  nas o 1000 lat wstecz, do czasów wczesnośredniowiecznych Słowian. W naszym skansenie gościliśmy drużyny i grupy rekonstrukcyjne odtwarzające codzienne życie, kulturę czy sposoby walk. Jest to wyjątkowa okazja na obcowanie z archeologią doświadczalną, historią, a przy tym sposób na to by zainteresować jak najszersze grono odbiorców początkami naszej historii. W pierwszy czerwcowy weekend odbyło się spotkanie z płatnerzem Grzegorzem Kuligiem ,,Thorkilem" -  turyści mogli zobaczyć jak pracowano w kuźni wczesnośredniowiecznej, jak powstawały elementy uzbrojenia, także kolczugi oraz elementy ozdobne. Prezentowany był też proces wyplatania naszyjników i bransolet pracochłonną metodą znaną już od epo...
 
 
Dawni Madziarzy
 
 
Dawni Madziarzy
 
W dniach 1 – 2 czerwca 2013 roku w Skansenie Archeologicznym w Trzcinicy odbyła się impreza plenerowa zatytułowana „Dawni Madziarzy”. Była to kolejna edycja imprezy z cyklu „Od Troi po Bałtyk” i została poświęcona koczownikom Węgierskim z IX – X w. n.e. Impreza poprzedzona została wernisażem wystawy pt. „Dawni Madziarzy”, na której zaprezentowano zabytki ze stanowiska w Karos. Wystawa wzbogacona została rysunkami wykonanymi przez Krisztiny Homola. Węgrzy to lud pochodzenia ugrofińskiego. Wraz z innymi ludami ugrofińskimi żyli w 2 tyśącleciu na terenie zachodniej Syberii.   Około 500 roku p.n.e. przenieśli się w okolice rzeki Irtysz-Isim-Tobol. PO raz kolejny, w skutek wędrówek ludów zmuszeni zostali do opuszczenia swych siedzib i osiedlili się pomiędzy środkowym biegiem Wołgi a górami Ural. W IX wieku po raz pierwszy o Węgrach informują nas źródła pisane. W 896 roku zajeli kotlinę Pan...
 
 
Od Troi po Bałtyk: Świat Wikingów
 
 
Od Troi po Bałtyk: Świat Wikingów
 
Wydarzenie poruszało problematykę kultury dawnej Skandynawii od okresu Vendel, aż po wiek XI. Podczas imprezy odbywającej się w dniach 29-30.09.2012 r. zostały przybliżone polityczne i kulturowe związki Skandynawii ze Słowiańszczyzną ze szczególnym naciskiem na okres X w. i słynną  Sygrydę Storradę zwaną w Europie matką królów, żonę  królów Szwecji Eryka Zwycięskiego i Danii i Norwegii Swena Widłobrodego.W trakcie Festiwalu została przygotowana specjalna oferta gier, zabaw i konkursów (strzelanie z łuku, kuszy, miotanie oszczepem) dla publiczności oraz prezentacje słowiańskich instrumentów muzycznych czy biżuterii skandynawskiej. Oprócz tego goście mogli oglądać obozowisko Wikingów. Największą jednak atrakcją była bitwa pomiędzy zwaśnionymi rodami oraz krąg wojowników. Pokazy      
 
 
 
 
 
 
 
 
Jarmark wczesnośrdniowieczny
 
 
Jarmark wczesnośredniowieczny
 
Jarmark wczesnośredniowieczny w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa pt. „Tradycje i rzemiosło” - 8.09.2012 r.   W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy został zorganizowany w dniu 8.09.2012 roku Jarmark Wczesnośredniowieczny. Odbywał się w godzinach 12-18 w wydzielonej części Skansenu z wykorzystaniem zabudowy zrekonstruowanej wioski słowiańskiej. Głównym założeniem Jarmarku było przybliżenie szerokiemu gronu odwiedzających Skansen, kulturę, tradycję i rzemiosła związane z okresu wczesnego średniowiecza. W wydarzeniu tym wzięło udział ponad 20 rzemieślników reprezentujących tradycyjne zawody. Dla podkreślenia odpowiedniego klimatu oraz charakteru jarmarku wystąpili w epokowych strojach oraz przygotowali historyczne stragany i warsztaty. W trakcie imprezy odbyły się m.in. pokazy-prezentacje kowalstwa, odlewnictwa brązowych ozdób, pł...
 
 
 
 
 
Jarmark 6
 
 
 
 

Projekt graficzny i realizacja na autorskim systemie cms: Daniel Dudka

O Karpackiej Troi

Festiwal 2020